Bofellesskap

Stavanger kommune har fire bofellesskap for personer som er rusavhengige og har psykisk lidelse. Bofellesskapene er organisert under hjemmebaserte tjenester.

Bolig i bofellesskap tildeles mennesker som på grunn av omfattende og sammensatte hjelpebehov har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av bolig med personalbase.

Bofellesskapet skal bidra til at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Tjenesten skal sammen med bruker legge til rette for å opprettholde og utvikle brukers funksjonsevne og mestring gjennom personlig assistanse, veiledning, aktivisering og praktisk bistand.

Det skilles mellom bofellesskap som har døgnbemanning og bofellesskap som har bemanning dag/kveld med ambulante nattjenester ved behov.

Søknad om bolig i bofellesskap sendes til ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam