Forsterket helsestasjon for gravide

Forsterket helsestasjonstilbud for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer.

Tiltaket forsterket helsestasjonstilbud til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer startet opp i november 2011 med helsesøster (prosjektleder) og jordmor.

I første rekke satses det på å utvikle tilbudet med utgangspunkt i graviditeten. Etter hvert vil tilbudet utvides til også å omfatte småbarnsfamilier med rusrelaterte problem.

Tilbudet er sentralisert til Sentrum helsestasjon som ligger i Arkaden. Forsterket helsestasjon samarbeider med helse- og sosialkontorene, legetjenesten, jordmortjenesten, barneverntjenesten og helsestasjonen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam