Stasjonen - helsetilbud for rusavhengige

STASJONEN er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for personer med alkohol- og annen rusavhenghet.

STASJONEN tilbyr gratis helsehjelp og samtaler, uten timebestilling. Personer over 18 år som bor eller oppholder seg i Stavanger kan benytte tilbudet som et supplement til andre helsetjenester i kommunen.

Helse- og omsorgstilbudet:

 • Dagligstue, med enkel matservering og fokus på aktivitet og positivt samvær
 • Røykefolie, sprøyteutstyr og returordning for brukt sprøyteutstyr
 • Sårbehandling
 • Hepatitt -, HIV – og klamydiatesting
 • Hepatitt -  og influensavaksinering
 • Graviditetstest og prevensjon
 • Gratis tannbehandling, med transport og følge annenhver torsdag
 • Legekonsultasjon på torsdager
 • Kurs i førstehjelp ved overdose for brukergruppe
 • Observasjon ved overdose
 • Råd, veiledning og motiverende samtaler

Det legges til rette for tjenester der bruker bor, i eget hjem eller i bofellesskap. Det legges vekt på å delta i oppfølging av helsesituasjon, dette i samarbeid med øvrige helse- og sosialapparatet.

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Kongsgaten 47/49,
sokkeletasjen

Telefon: 51 50 87 30 /
90 18 82 98 / 91 76 40 80.

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-14.00

Helsepersonell tilgjengelig:
08.00-15.00

Lege tilstede:
11.30-13.30

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam