LAR - koordinator

LAR- koordinatortjenesten er sentral i kommunens tilbud til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og skal gi brukerne et helhetlig tilbud

Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • Delta på overførings- og samarbeidsmøter
  • Gjennomføring av ansvarsgruppemøter
  • Individuell oppfølging med samtaler og annen tilrettelegging
  • Oppfølging og koordinering av individuell plan
  • Oppfølging i institusjon vedr. avrusing, oppstart, stabilisering og langtidsbehandling.
  • Innsøking og oppfølging i institusjon vedr. avrusning, oppstart eller behandling
  • Bistå bruker i kontakt med NAV og andre samarbeidspartnere.
  • Koordinering og oppfølging av tiltak knyttet til Rehabiliteringsseksjonen
  • Søke om gratis tannbehandling fra Fylkeskommunen på vegne av LAR-bruker

LAR -koordinatortjeneste innvilges til alle LAR brukere og tildeles via ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen