Lagård dagsenter og nattlosji

Midlertidig botilbud for bostedsløse rusmisbrukere

Lagård D&N har 15 sengeplasser og døgnbemanning. Lagård D&N tilbyr den enkelte eget soverom, felles dusj, TV-rom og spiserom, rene klær og fire måltider i døgnet. NAV-kontoret gir garanti for opphold etter søknad fra bruker.

Lagård Dagsenter og Nattlosji
Telefon 51 50 86 30 Fax 51 50 86 85   Mob. 99 55 82 61

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam