M100

Et botilbud for personer over 18 år som har gjennomført langtidsbehandling i spesialisthelsetjenesten og har behov for oppfølging.

Målsettingen med botilbudet er å lette overgangen til egen bolig. Varighet på boforholdet er 1 år.

 M100 inneholder 9 hybelleiligheter med eget bad og minikjøkken, samt personalbase og fellesrom. Det er felles inngang til leilighetene.

Tjenestetilbud:
Fellesaktiviteter, ansvarsgruppe og tilgjengelig personal. Beboer beholder behandler fra spesialisthelsetjenesten frem til overføring til poliklinisk behandling.

Søknad sendes til boligkontoret, i samarbeid med behandlende institusjon i spesialisthelsetjenesten. 

Tlf: 51 50 87 30 (Sentralbord rehabiliteringsseksjonen)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen