Miljøtjenesten

Oppfølgingstjeneste for personer som har fått bolig via Rehabiliteringsseksjonen. Rehab disponerer ca. 200 boliger

Miljøarbeiderne arbeider i par og jobber dag, kveld og helg. Arbeidet baserer seg på vedtak fra helse- og sosialkontorene.

Det inngås skriftlig individuell  samarbeidsavtale mellom beboer og Rehabiliteringsseksjonen. 

Miljøtjenesten kan gi råd og veiledning, hjelpe til med praktiske gjøremål i hjemmet og støtte i forhold til sosial situasjon, arbeid og fritid. Målsettingen er å gjøre beboerne i stand til å klare seg mest mulig selv.

Kontaktinfo: Sentralbordet Rehabiliteringsseksjonen 51 50 87 30.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam