Endringshuset (tidl.No1)

Et botilbud for personer over 25 år med behov for oppfølging.

Målsettingen med botilbudet er stabilisering av livssituasjon og motivasjonsarbeid mot behandling og/eller varig bolig. Motivasjonsarbeid til behandling vil være prioritert. Varighet på boforholdet er 1-3 år.

Endringshuset består av 10 hybelleiligheter på ca. 35 kvm. Alle med eget bad og kjøkkenkrok. En av leilighetene er øremerket til kriserom. I tillegg er det personalbase med fellesrom.

Tjenestetilbud, aktiviteter og målsetting utarbeides i samarbeid med beboer. Botilbudet vil ha et helhetlig perspektiv på det å bo og leve: nettverk, helse, dagaktivitet, arbeid, behandling, økonomi, praktiske gjøremål. Representanter fra NAV og helse- og sosialkontor vil ha ukentlige møtetider på huset, for å svare på spørsmål fra beboere.

Tlf: 51 50 87 30 (Sentralbord rehabiliteringsseksjonen)

Søknad sendes til boligkontoret.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen