Spesialisthelsetjenestens ansvar

Det er spesialisthelsetjenesten som vurderer og innvilger tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

TSB kan innebære institusjonsbehandling, poliklinisk oppfølging (PUT, Rogaland a-senter) eller ambulante tjenester (Obs -teamet). Her finner du mer informasjon om Helse Stavangers behandlingstilbud.

Spesialisthelsetjenesten skal gi behandling etter lov om spesialisthelsetjenester, helsepersonelloven, og pasient- og brukerrettighetsloven i tråd med prioriteringsforskriftene. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen