Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-2015

Barn og unge som vokser opp i Stavanger og innbyggere som trenger bistand på grunn av eget eller andres rusmiddelmisbruk skal oppleve at kommunens tjenesteapparat har evne til å vise vei videre og vilje til å gå veien videre sammen med han eller henne.

Handlingsplanens forside

Det kan gjelde et barn av en rusmiddelmisbruker, en ungdom som nylig har debutert med rusmidler, en voksen som har et langvarig rusmiddelmisbruk bak seg eller en pårørende til en rusmiddelmisbruker. Kanskje er behovet kun et tips om hvor man kan henvende seg, eller behovet kan være langvarig behandling der både kommunen og spesialisthelsetjenesten blir viktige støttespillere.

Visjonen bygger på Stavanger kommunes visjon, Sammen for en levende by. Visjonen uttrykkes spesifikt i tre verdier:

  • Er til stede: Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker – fra vugge til grav. I møte med kommunen skal innbyggerne oppleve tilstedeværelse og dialog, åpenhet, respekt og verdighet.
  • Vil gå foran: Stavanger kommune går foran i utviklingen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt.
  • Skaper framtiden: I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Ressursene utnyttes på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå.

Mål og tiltak i Ruspolitisk handlingsplan skal bidra til å virkeliggjøre disse verdiene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen