Vern for eldre - nasjonal hjelpetelefon

Ring nasjonal kontakttelefon 800 30 196 anonymt hvis du er eller har vært utsatt for vold og trakassering i nære relasjoner.

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe Vern for eldres nasjonale kontakttelefon for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

800 30 196, mandag-fredag 09.00-15.00. Vern for eldre i Oslo kommune har ansvaret for å betjene kontakttelefonen og vil henvise til kontaktperson i Stavanger kommune for videre hjelp og støtte.

Overgrep og krenkelser kan skje på følgende måter:

  • Psykisk overgrep som trusler, sjalusi, truende adferd, isolering eller ydmykelse
  • Økonomiske overgrep som utpressing, tyveri av penger og verdisaker
  • Fysisk overgrep som slag, spark, dytting, fastbinding, livstruende vold eller manglende omsorg med mangel på muligheter for egne valg, meninger og privatliv
  • Seksuelle: Enhver form for uønsket seksuell kontakt. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam