Middagsdistribusjon

Tilbudet er for hjemmeboende eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Skipper Worse AS står for middagsombringing. Middag blir kjørt hjem til hver enkelt en gang i uken og oppbevares i kjøleskap til middagen skal brukes. Ta kontakt med Skipper Worse for nærmere opplysninger om middagsdistribusjon, menyer og priser.

Du kan også kontakte ditt helse- og sosialkontor for mer informasjon.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam