Utviklingshemming

Tjenester til personer med utviklingshemming

Bilde_Anne_Marie_Haugen 

Informasjon om utviklingshemming:

Utviklingshemming er en tilstand som er medfødt eller som har oppstått tidlig i livet.  En utviklingshemming endrer seg i utgangspunktet ikke, men personer med utviklingshemming kan ha store muligheter for utvikling og aktiv deltagelse i samfunnet.

 Personer med utviklingshemming har ulike behov som andre innbyggere, og skal motta tjenester fra offentlige instanser på lik linje med andre.

 På grunn av sin utviklingshemming vil de ofte trenge særlig tilrettelegging og hjelp for å mestre styringen av eget liv og for å kunne oppnå de samme grunnleggende valgmuligheter og livsbetingelser som andre.

 Foreldre og foresatte til personer med utviklingshemming har ofte tyngende omsorgsoppgaver og behov for avlastning.   

Helse- og sosialkontoret er koordinerende enhet. 
Du kan søke om tjenester ved å henvende deg til ditt Helse- og sosialkontor.  

 

 Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen