Psykisk helsetjenester for barn, ungdom og deres familier

Info om psykiske lidelser hos barn og unge

Psykiske vansker hevdes å utgjøre det viktigste helseproblemet blant barn og unge i dag. Ulike undersøkelser, viser til at 15 – 20 prosent av alle barn mellom 4 og 10 år har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå, og at mellom 4 og 7 prosent er behandlingstrengende i spesialisthelsetjenesten.

Når barn og unge viser symptomer eller har psykiske vansker er det avgjørende at de identifiseres så tidlig som mulig. Tidlig hjelp har betydning for omfang av hjelpebehov og prognose. Det å komme tidlig til vil ofte bidra til at forløpet av sykdommen blir av kortere varighet. Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom forsinket utvikling og forskjeller innen normalutvikling hos sped- og småbarn. Kommunehelsetjenesten har ansvar for å vurdere bekymringstegn og symptomer og avgjøre om utredning og behandling skal gjøres i primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Her får du hjelp

Veiledning om hvor du kan søke hjelp

Hjelpetelefoner
Nyttig informasjon om psykiske lidelser
Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 (pdf - 1,2 mb)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam