Bekymringstegn

Generelle bekymringstegn hos barn kan blant annet være

  • Barnet gir uttrykk for at det er noe det ikke tør, vil eller kan snakke om
    Barnet trekker seg tilbake, blir passivt og usynlig, lar seg ikke trøste
  • Barnet har konsentrasjonsvansker, fall i evner eller prestasjoner, begrenset eller påfallende lek
  • Barnet oppfattes som trist, gledeløst, passivt eller irritabelt
  • Barnet blir utagerende og urolig
  • Barnet viser symptomer på kroppslige plager, har søvnforstyrrelser eller redusert appetitt

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam