Informasjon om helse- og sosialkontor

Her finner du informasjon om helse- og sosialkontorenes rolle innen psykisk helsetilbud til barn, ungdom og deres familier

Helse- og sosialkontorene skal gi veiledning og koordinere arbeidet og følge opp det enkelte barn og deres familier som har en psykisk lidelse. Kontorene har en oversikt over aktuelle hjelpetiltak og kan etter søknad fatte vedtak om avlastning, støttekontakter, individuell plan etc. De ansatte fungerer som samarbeidspartnere som andre kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt ditt helse- og sosialkontor

Serviceerklæring om helse- og sosialkontorenes rolle ift. barn og unge med psykiske lidelser.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam