Psykisk helsetjenester for voksne

Stavanger kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer over 18 år med psykiske lidelser

Info om psykiske lidelser

Rundt halvparten av befolkningen i Norge kan få behov for psykisk helsehjelp i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. For andre kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at man er i en vanskelig arbeids- eller familiesituasjon, gjøre at man blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Jo tidligere man ber om hjelp desto større er sjansen for at man blir bra og at problemene ikke utvikler seg.

Du kan søke tjenester ved å henvende deg til ditt Helse- og sosialkontor
Nyttige linker om psykisk helse
Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 (pdf - 1,2 mb)

 

Informasjon om private og offentlige lavterskeltilbud i Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam