Aktivitetssenter

Har du psykiske vansker, bor du i Stavanger kommune, er du over 18 år? Aktivitetssenteret er et sted å komme til for deg.

Stavanger kommune har tre aktivitetssentre for deg med psykiske lidelser: 

I tillegg gir Stavanger kommune driftstilskudd til Fontenehuset.

Kontakt oss:

Hundvåg aktivitetssenter

Adresse: Austbøsletta 5 (2.etg), 4086 Hundvåg
Telefon: 51 50 81 54, mobil: 416 83 934 

Madlatun aktivitetssenter
Adresse: Regimentveien 26, 4045 Hafrsfjord
Telefon: 488 94 480

Verket
Adresse: Verksgata 46, 4013 Stavanger
Telefon: 51 91 21 80

Kulturaktiviteten
Adresse: Gullspennetunet 4, 4032 Stavanger
Telefon: 51 91 22 73

 

Aktiviteter ved sentrene
Sentrene byr på en rekke ulike aktiviteter og hovedtilbudene er felles matlaging, ulike treningstilbud og interne aktiviteter som håndverk, pc-bruk, musikk, felles benyttelse av kulturtilbud etc. Ved flere av sentrene drives det ulike former for arbeidstrening.

Bygger på fellesskap
Brukerne er med på å bestemme hvilke aktiviteter senteret skal ha. Tilbudet planlegges på månedlige brukerråd. Målsetningen med senteret er å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser med mulighet for vekst og utvikling, samt å skape kontakt med byen gjennom aktiviteter.

Slik blir du bruker
Aktivitetssentrene er lavterskeltilbud slik at det er bare å ta direkte kontakt med hvert senter. Du vil da bli tilbudt en samtale og omvisning på senteret for å finne ut om tilbudet er noe for deg. Det koster ingenting for å bruke senteret, men du må betale kostpris på mat og materialer som benyttes. Du må selv ordne transport til eller fra.

Oversikt over tilbud
Det enkelte aktivitetssenter legger planer for et halvt år om gangen.  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen