Kurs i depresjonsmestring

Stavanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring en gang i halvåret

Målgruppe

Mennesker med mild til moderat grad av depresjon. Kurset er ikke anbefalt for personer som har selvmordsproblematikk, psykoseproblematikk, panikkangst eller for mye angst generelt. For å få utbytte av kurset må kursdeltakeren kunne ha en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet samt interesse for hva andre gruppemedlemmer har å bidra med.

Innhold i kurset 

  • Kurset er basert på undervisning
  • Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet / depresjon
  • Kurset er gratis, men den enkelte må dekke kursmateriell på kr 500,- inkl. kaffe/te og frukt.
  • De som skal gå på kurset forplikter seg til å delta på 10 samlinger, hver på 2,5 time med innlagt pause. 
  • Før kurset vil det bli gjennomført en forsamtale hvor kursleder vurderer egenhet for den enkelte deltaker. 
  • Det er plass til inntil 12 deltakere på hvert kurs.
  • Kurset holdes 2 ganger per år.


Søknad om deltakelse i kurs i mestring av depresjon

Vi ønsker at søknad sendes via fastlege, psykolog eller psykisk helsearbeider. Før kurset vil det bli kalt inn til en forsamtale på om lag 45 minutter for å vurdere om vedkommende vil ha utbytte av kurset.

Kontaktinfo

Liv Nygård
Telefon: 476 39 950
Epost: liv.nygaard@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen