Småbåthavner

Oversikt over kommunale småbåthavner i Stavanger og gjeldene avtaler for kommunale småbåthavner

Forside kommundelplan småbåthavner

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen