Hundehold i Stavanger

Informasjon til deg som har hund, om hvor det er båndtvang og hvor det er egne hundeluftingsområder.

hunder

Det er mange som bruker turområdene i Stavanger kommune. For å unngå konflikter mellom ulike turgåere med og uten hund er det laget egne regler for ferdsel med hund i Stavanger. Disse er fastsatt i en egen lokal forskrift om hundehold med hjemmel i Hundeloven.

Båndtvang
Stavanger kommune har innført helårlig båndtvang i følgende regulerte friområder:

Ytterligere må hunden holdes i bånd hele året i Stavanger sentrum, Byparken og sentrumshalvøya, begrenset av hele Klubbgaten, Kongsgaten, Olav Vs gate og Kongsgårdsbakken.

I tiden fra 1. april - 20. august gjelder båndtvangen over alt unntatt hundeluftingsområder.

Hundeluftingsområder
Stavanger har gjort unntak fra regelen om båndtvang i fem hundeluftingsområder. Disse områdene finner du på Åsen, i Sørmarka, Kvernevik og Ramsvik (Storhaug). Her kan du lufte hundene uten bånd hele året. Hundeeier plikter å ha hunden under kontroll til enhver tid. 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen