Hittehundmottak

Hittehundmottaket på Gausel fritidsgård blir drevet av Stavanger Friluftssenter i samarbeid med Rogaland Politidistrikt og Falck.

Rutiner ved mottaket til Stavanger friluftssenter
Eierløse hunder som rapporteres til Politiet, blir beordret hentet av Falck. Falck scanner hundene for id-merking (Chip). Dersom hunden er id-merket, vil eier bli oppringt. Hunder uten id-merking eller der det ikke oppnås kontakt med eier, blir levert hittehundmottaket for oppstalling. Hunden vil bli annonsert i Stavanger Aftenblad, og må hentes av eier innen syv dager. Hunder som ikke hentes innen fristen, vil bli omplassert. 

Savner du din hund?Valp
Falck og hittehundmottaket har informasjon om hunder som er bragt inn eller befinner seg i mottaket. Sjekk vår hjemmeside jevnlig dersom du har mistet din hund. Hittehunder blir lagt inn på hjemmesiden fortløpende. Følg også med i Stavanger Aftenblad under rubrikken "mistet/funnet".

Utlevering
Falck krever 1000,- for innhenting av hund. Disse kan betales til oss kontant eller gå innom Falck for å få faktura. Hittehundmottaket krever for dekning av sine utgifter 875,- inkl. mva for oppstalling/administrasjon (første dag), deretter 500,- inkl. mva pr. døgn hunden har stått i mottaket. For utlevering utenom åpningstider (helg/kveldstid), kommer overtidskostnader på 1875,- kroner i tillegg. Hittehundmottaket tar kun imot kontant betaling.

Kontaktinformasjon
Falck (for savnet hund): 51 88 62 62
Hittehundmottaket man-fre 09-15:
51 57 60 20
Hittegods hos Politiet: 51 89 93 86

Hunder funnet

Prisliste for hittehundmottaket

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen