Istykkelser

Status 15. februar:

Islagt vann med sperrebånd.Isen er usikker på alle vann i Stavanger. Kommunen begynner å måle istykkelse dersom det nærmer seg sikker is, ved varig stabilt kaldt vær.

Usikker is: Vannassen, Bergåstjern, Hindalsdammen, Mosvatnet, Store Stokkavatn, Litle Stokkavatnet, Breiavatnet og Hålandsvatnet.

Sikker is: Ingen steder.

Stavanger kommune måler istykkelsen på åtte vann i Stavanger.

Isen må være minimum 13 cm, og av god kvalitet, før vi åpner for ferdsel av folk på isen. Følg med på tabellen under og skilting rundt vannene.

Husk dette hvis du skal gå ut på isen:

  • Vann med sikker is kan ha usikre eller åpne partier, for eksempel ved innløp/utløp av bekker og langs kanten der det vokser vegetasjon. Noen av disse er merket med sperrebånd, men vær også oppmerksom selv.
  • Gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre partiene er.
  • Les gjerne isvettreglene før du drar ut på isen.
  • All ferdsel på isen skjer på eget ansvar.
  • Vann med usikker is skiltes med "Usikker is". Ikke gå ut på isen.
  • Vi måler ikke sjøis og skilter ikke langs sjøen. Vi fraråder ferdsel på sjøisen, som generelt er svakere enn is på ferskvann. 
Ismålinger i Stavanger    
Vann Dato Istykkelse (cm) Status 
 Mosvatnet 15.02.2017   Usikker 
 Vannassen 15.02.2017
Usikker
 Litle Stokkavatn 15.02.2017   Usikker
 Store Stokkavatn 15.02.2017   Usikker
 Hålandsvatnet 15.02.2017   Usikker
 Breiavatnet 15.02.2017   Usikker
 Hindalsdammen 15.02.2017
Usikker
 Bergåstjern 15.02.2017
Usikker

Stavanger kommune måler isen på disse vannene daglig i kuldeperioder. Informasjonen oppdateres ved eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon:
Felicitas Heimann, tlf 51 50 70 38/968 48 358

Aina Hovden Lunde, tlf 51 50 86 02/952 92 775.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen