Fiske i ferskvann

Skal du fiske i vannene i Stavanger, må du ha fiskekort. Barn under 16 år får dette gratis i perioden 1. januar til 20. august.

Store Stokkavatn. Foto: Torgeir Esig Sørensen.

Store Stokkavatn
Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre hele året fra offentlige friområder, og isfiske når forholdene tillater det. Får du fisk under 25 cm, må denne settes ut igjen.

Fiskekort selges hos Intersport Stavanger, Østervåg 7, Stavanger, tlf: 51 85 41 70, og hos Stavanger Friluftssenter, Dyrsnes naturlåve, Gustav Vigelands vei 86, tlf. 51 50 87 67.

Mosvatnet
Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november.Du kan fiske innenfor soner vist på kart og kun stangfiske med flue eller makk er tillatt. Vannet er et viktig leveområde for flere våtmarksfugler, og vi oppfordrer til å ta ekstra hensyn. Får du fisk under 25 cm, må denne settes ut igjen. Fiskekort kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Camping, tlf. 51 53 29 71 eller på Intersport Stavanger tlf: 51 85 41 70. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere ved fiskeplassen ved Mosvangen.

Hålandsvatnet
Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. mai og slutter 1. november. I Hålandsvatnet må også barn under 16 år kjøpe fiskekort. Fiskekort selges på internett eller via SMS. Se oppslag rundt vannet eller besøk facebook siden til Hålandsvatnets venner. Informasjon finner du også på Sport 1 i Randaberg sentrum, Jon Torbergssons vei 2.

Fritidsfiske i sjøen
I sjøen kan du fiske med stang fra land eller båt hele året, men du kan ikke selge fisken.

Soner der du ikke kan fiske
Nærmere enn 100 meter fra munningen til elver der det går laks, sjøørret eller sjørøye er det normalt forbudt å fiske. Det er mange regler om redskapsbruk og fiske i sjøen. På Fiskeridirektoratet sine nettsider finner du det meste en fritidsfisker trenger å vite.

Vi vil minne om at det er innført totalforbud mot fritidsfiske av europeisk ål i sjø og ferskvann fra 1. juli 2009.

Sentrale dokumenter
- Fiskebrosjyre_tekst.pdf
- Fiskebrosjyre kart.pdf


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen