Fiske i ferskvann

Her finner du informasjon om fiske i Stavanger.

Store Stokkavatn. Foto: Torgeir Esig Sørensen.

Store Stokkavatn
Det er fritt fiske fra kommunal grunn i Store Stokkavatnet. Kommunen ønsker at flest mulig skal ha enkel tilgang til å få fiske.

I vannet finner du både ørret og røye, og fisk over kiloet er ikke sjelden. I tillegg er det satt ut sørv i vannet, en fisk som ikke hører hjemme her og som vi skulle vært foruten.

Reglene for fiske er som følger:  

  1. Fritt fiske med stang og snøre på kommunal grunn (markert med grønt på kart).
  2.  Fiske er ikke tillatt i bekkene og Litle Stokkavatn. 

På privat grunn må du spørre grunneier om å få fiske. Garnfiske er forbeholdt greunneiere.

Fiskekart Store Stokkavatn

 

Mosvatnet
Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november.Du kan fiske innenfor soner vist på kart og kun stangfiske med flue eller makk er tillatt. Vannet er et viktig leveområde for flere våtmarksfugler, og vi oppfordrer til å ta ekstra hensyn. Får du fisk under 25 cm, må denne settes ut igjen. Fiskekort kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Camping, tlf. 51 53 29 71 eller på Intersport Stavanger tlf: 51 85 41 70. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere ved fiskeplassen ved Mosvangen.

Hålandsvatnet
Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. mai og slutter 1. november. Det settes ut ørret i vannet hvert år, og her tas det mye stor og fin fisk. 

Fiskekort selges på internett eller via SMS. I Hålandsvatnet må også barn under 16 år kjøpe fiskekort.  Se oppslag rundt vannet eller besøk facebook siden til Hålandsvatnets venner. Informasjon og fiskekort får du også på Sport 1 i Randaberg sentrum eller Intersport Madla Amfi.

Fritidsfiske i sjøen
I sjøen kan du fiske med stang fra land eller båt hele året, men du kan ikke selge fisken.

Soner der du ikke kan fiske
Nærmere enn 100 meter fra munningen til elver der det går laks, sjøørret eller sjørøye er det normalt forbudt å fiske. Det er mange regler om redskapsbruk og fiske i sjøen. På Fiskeridirektoratet sine nettsider finner du det meste en fritidsfisker trenger å vite.

Vi vil minne om at det er innført totalforbud mot fritidsfiske av europeisk ål i sjø og ferskvann fra 1. juli 2009.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam