Austbø

Sørvest på Hundvåg ligger et sammenhengende grøntområde fra Austbø og ut til Drageberget og Kuneset.

Natur

Området har havstrand, klippestrand, litt våtmark rundt Klampen, og grasmark og lynghei som gror til med bjørk og einer. Fra Drageberget ( 30 m.o.h. ) har du fin utsikt innover mot sentrum og Jardarholmen, og utover mot byøyene.

Turvei

Det går turvei langs kysten fra Jardarholmen til Kuneset med forgreining inn til Austbø (Hundvåg ring Øst). Det også mulig å forsette på turvei videre nordover fra Kuneset mot Tømmervika.

Andre attraksjoner

Kuvika badeplass.
Balløkke.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen