Litle Stokkavatn

Litle Stokkavatn ligger ca 2 km vest for Stavanger sentrum, og utgjør sammen med områdene rundt Store Stokkavatn et sammenhengende grøntområde.

Parkering

Det er mulighet for parkering ved enden av Stokkaeidet (mellom Store og Litle Stokkavatn).

Natur

Nord for Litle Stokkavatn er det en del berg med lauvskog, beitemark og gamle enger innimellom. På øst- og sørsiden er det jordbrukslandskap med gamle gårdstun, steingarder og eikelunder. Rikt fugleliv, spesielt i våtmarksområdene.

Turvei

Det er turvei med lys på nordsiden av Litle Stokkavatn. Du kan gjøre en runde ved å gå langs veien tilbake til parkeringen ved enden av Stokkaeidet. Denne runden er ca 2,5 km lang. Turveien har forgreininger mot Store Stokkavatn og Tasta (via Vølstadveien).
Tasta folkesti 5,5 km

Andre attraksjoner

Byhaugen (utsiktspunkt, Knutmannsteinen, søndagskafe).
Eiganes kolonihage.

Dyrsnes naturlåve
(Foto T. E. Sørensen)

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam