Om den botaniske hagen

Stavanger botaniske hage har planter fra fem kontinenter, og blant annet urtehage, staudehage og grønnsakshage.

Hagen ligger sør- og vestvendt på Ullandhaug i Stavanger, med utsikt over Hafrsfjord og Jæren.

Samlingene i Stavanger botaniske hage omfatter mer enn 5000 planter av 3000 ulike arter og sorter, som til sammen utgjør en interessant og variert del av jordens plantemangfold. Plantemangfoldet og samlingene er organisert fra ulike perspektiv: mat, sanser, historie, geografisk utbredelse og estetikk.

Hagen har sitt eget veksthus, der mesteparten av materialet dyrkes fram fra frø. Publikumstoalett finnes i kjelleren i Hagens hus.

Hagen er et fargerikt hjørne i et sammenhengende rekreasjonsområde. Blant våre naboer er Sørmarka med alle sine turstier, Ullandhaugtårnets flotte utsiktspunkt, Ullandhaug økologiske gård, Jernaldergarden og Universitet i Stavanger.

Et verdensomspennende nettverk av botaniske hager
Stavanger botaniske hage er en av seks botaniske hager i Norge, og mer enn 500 botaniske hager i Europa. På verdensbasis finnes det mer enn 2500 botaniske hager og arboret, i 148 land.

Botaniske hager i hele verden samarbeider om å spre kunnskap om planter gjennom et internasjonalt frøbytte hagene imellom. Dette frøbyttet er det viktigste grunnlaget for det store plantemangfoldet som finnes i de botaniske hagene. Frøbytte er gratis for hagene, men frøene og materialet fra frøene kan ikke utnyttes kommersielt.

Plantene er i tillegg beskyttet mot kommersiell utnytting gjennom konvensjonen om biologisk mangfold og Nagoya protokollen. Dette er den viktigste grunnen til at vi ikke kan selge frø eller plantemateriale fra Stavanger botanisk hage. 

Bilde av hage med høye trær om høsten, med lenke til nasjonalt nettverk for botaniske hager

Skilt med lenke til Index Seminum

Stavanger botaniske hage

Telefon/Phone:
(+47) 51 50 78 61

Epost/Email:  
sbh@stavanger.kommune.no

Postadresse/Postal address: 
Rektor Natvig-Pedersens vei 9,
4021 Stavanger

Kart/Map (Google)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen