Geografisk hage

Plantesammensetningen i Geografisk hage er nesten like internasjonal som Stavanger-regionen. Her finner du planter fra alle verdensdeler med klima som minner om vårt.

Geografisk hage i høstdrakt

I Geografisk hage er plantene samlet etter hvor de har sin naturlige utbredelse. Her finner du et utvalg av arter du vil kunne se på en Nordamerikansk prærie, i en skog i New Zealand eller Sør-Amerika, i fjellområder i Asia, i en sørafrikansk eller europeisk eng. Noen arter kjenner vi godt fra norske hager, noen arter er utrydningstruete på verdensbasis. I denne delen av hagen får du et inntrykk av den fantastiske variasjonen som finnes blant jordens mer enn 270.00 arter av planter.

Anlegget ligger i et høydedrag, i kupert terreng, sydvestvendt og solrikt, i le for Ullandhaug. Den geografiske hagen inneholder nesten utelukkende rene plantearter, hovedsakelig fra verdensdeler med klimatiske forhold som er like de vi har i Stavanger-regionen. Vår samling av planter fra New Zealand er betydelig større enn samlingen ved de øvrige botaniske hagene i Norge. Her finnes også planter fra Sør-Amerika som vanskelig klarer seg i andre deler av landet, der vinteren er kaldere.

Geografiske hage ble påbegynt i 1985, samtidig med at internasjonale arbeidere strømmet til regionen og oljejobbene. Samlingen består av ca. 600 ulike trær, busker og stauder. Hvert år supplerer vi med nye arter og samlingen er derfor i stadig vekst.

Bilde av hage med høye trær om høsten, med lenke til nasjonalt nettverk for botaniske hager

Skilt med lenke til Index Seminum

Stavanger botaniske hage

Telefon/Phone:
(+47) 51 50 78 61

Epost/Email:  
sbh@stavanger.kommune.no

Postadresse/Postal address: 
Rektor Natvig-Pedersens vei 9,
4021 Stavanger

Kart/Map (Google)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam