Hagens historie

Stavanger botaniske hage oppsto i 1977 og har vokst fra 200 kvadratmeter til nær 80 dekar.

Illustrasjon av den opprinnelige Ullandhaughagen fra 1979

Ullandhaughagen
De første 200 kvadratmeterne av det som i dag er Urtehagen ble anlagt våren 1977 som en demonstrasjonshage for nyttevekster. Demonstrasjonshagen fikk navnet Ullandhaughagen, og drivkraften bak hageanlegget var Ingjerd R. Høie.

I samarbeid med Arkeologisk museum i Stavanger og Rogaland folkemuseum stod hun for planlegging, opparbeiding og drift av hagen. Den skulle benyttes i undervisningen ved de to museene og ved kurs i hagebruk, som Ingjerd R. Høie holdt på den tiden.

De første plantene i Ullandhaughagen kom fra Ingjerd R. Høies private hage, som hun hadde bygget opp sammen med sin mann Tor Høie. Den besto av en stor samling av gamle kulturplanter, nyere nyttevekster og fjellplanter.

Hagen vokser
I løpet av 1978 og 1979 ble Ullandhaughagen utvidet til tre dekar og antallet planter økte tilsvarende. Interessen for hagen var stor. Det fortelles om flere hundre besøkende når Ingjerd Høie hadde omvisning på søndags ettermiddager. Det kom også mange skoleklasser på besøk i ukedagene.

I 1980 ble det anlagt en to dekar stor staudehage, som ble anlagt med hjelp av samtlige Høie-familiens medlemmer, og med planter fra Høies private hage. Samme år fikk hagen sitt første produksjonsveksthus. Dermed lå forholdene til rette for å produsere planter fra frø i større skala.

I de påfølgende årene mottok Ullandhaughagen flere hundre frøpakker og store mengder stiklinger fra en rekke botaniske hager rundt i verden.

Stavanger botaniske hage
I 1983 fikk endret hagen navn til Stavanger botaniske hage, da Stavanger kommune overtok driften. I de påfølgende årene økte hagens areal til nærmere 80 dekar og flere nye samlinger ble etablert, blant annet Geografisk hage, med planter fra ulike deler av verden.

Tidlig på 2000-tallet ble samlingen i Geografisk hage utvidet med nytt materiale, særlig av trær og busker fra den sørlige halvkule. Mye av dette kom fra Arboretet på Milde (Bergen) og fra Arboretet i Hørsholm i Danmark, og stammer fra naturinnsamlinger foretatt på ulike ekspedisjoner blant annet til Chile og Australia.

Det nyeste tilskuddet i hagene er et driftsbygg, som ble tatt i bruk i 2013. Dermed har Stavanger botaniske hage endelig fått et bygg som legger til rette for effektiv, solid og moderne drift.

Dagens plantesamlinger omfatter anslagsvis 5000 planter av 3000 ulike arter og sorter. Hagens samlinger er fordelt på hovedavdelingene Urtehagen, Staudehagen, Geografisk hage og Parken. Samlingene er registrert i en database som er tilgjengelig for publikum gjennom Hageutforskeren.

Bilde av hage med høye trær om høsten, med lenke til nasjonalt nettverk for botaniske hager

Skilt med lenke til Index Seminum

Stavanger botaniske hage

Telefon/Phone:
(+47) 51 50 78 61

Epost/Email:  
sbh@stavanger.kommune.no

Postadresse/Postal address: 
Rektor Natvig-Pedersens vei 9,
4021 Stavanger

Kart/Map (Google)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen