Hagens fire vigtigste oppgaver

Botaniske hager er institusjoner som har en dokumentert samling av levende planter for formidling, forskning, bevaring og opplevelse

En botanisk hage er som et levende museum, der museumsgjenstandene er levende planter. Plantene må dokumenteres på samme måte som andre museumsgjenstander. Kravet om en vitenskapelig dokumentasjon av samlingen er det som skiller en botanisk hage fra andre hager og parker.

De vitenskapelige samlingene er fundamentet for en botanisk hage. Samlingene og planteutvalget må være variert og interessant nok til å danne grunnlag for en botanisk hages fire hovedoppgaver: opplevelser, formidling, bevaring og forskning.

Opplevelser
En botanisk hage skal være et sted der du kan oppleve og la deg inspirere av planter og hagemiljø; et sted du kan vandre i vakre omgivelser; et sted der du kan ta en pause og nyte utsikten; et sted der du kan lære om plantenes betydning for oss mennesker og hvorfor vi må ta vare på plantene, naturen og miljøet rundt oss.

Formidling
Formidling av kunnskap om planter og naturen er en viktig rolle for en botanisk hage. I Stavanger botaniske hage bruker vi oppslagstavlene aktivt i vår formidling. I tillegg tilbyr vi omvisninger og planlegger å lansere et undervisningsopplegg for skoleklasser.

Bevaring
Botaniske hager verden over spiller en viktig rolle i arbeidet med å ta vare på truede og sårbare arter, og bevaring av mangfoldet i naturen. Også i Stavanger botaniske hage tar vi vare på arter som er sårbare eller truet av utrydding i Norge eller andre deler av verden.

Forskning
Plantene i en botanisk hage er ikke bare til utstilling, de skal kunne brukes i forskning nå og i fremtiden. Stavanger botaniske hage er ingen forskningsinstitusjon i seg selv, men plantesamlingen skal dokumenteres slik at den kan brukes til forskning av andre.

Bilde av hage med høye trær om høsten, med lenke til nasjonalt nettverk for botaniske hager

Skilt med lenke til Index Seminum

Stavanger botaniske hage

Telefon/Phone:
(+47) 51 50 78 61

Epost/Email:  
sbh@stavanger.kommune.no

Postadresse/Postal address: 
Rektor Natvig-Pedersens vei 9,
4021 Stavanger

Kart/Map (Google)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen