Stavanger friluftssenter

Gausel fritidsgård
Stavanger Friluftssenter

- har som oppgave å gi informasjon, læring og gode opplevelser innen natur, miljø, landbruk og friluftsliv.

Stavanger friluftssenter består av to avdelinger. Gausel fritidsgård og Dyrsnes naturlåve. Stavanger Friluftssenter er organisert under Park og Vei, Stavanger kommune.

Gausel fritidsgård er en besøksgård hvor barn og voksne kan komme for å oppleve og lære om husdyr, gårdsliv, natur og miljø. Gausel fritidsgård med omliggende friområde er alltid åpen for publikum. Man kan benytte benker, griller, lekeplass og natursti fritt. Grupper som ønsker et tilrettelagt opplegg må ringe og bestille dette på forhånd i kontortiden. Se her for mer informasjon.

Dyrsnes naturlåve er et friluftssenter hvor barn og voksne kan komme for å oppleve og lære om friluftsliv, kulturlandskap, natur og miljø. 
Dyrsnes har informasjon om natur og friluftsliv, naturlosturer og friluftsarrangementer, utstilling om vårt truede naturmangfold, natursti, mineralsti og turområder, naturopplevelser for skoler og barnehager, samt utleie av kanoer, robåt, lokaler, naturstudiemateriell og fiskeutstyr. Kontakt oss for mer informasjon

  • Grønt arbeid: I tillegg driver Stavanger friluftssenter med Grønt arbeid som er et  Inn på tunet -tilbud som er en betegnelse på et omsorgs-, aktivitets- og opplæringstiltak i landbruket. Se her for mer informasjon.
  • Elevutplassering/Grønn skoledag: Stavanger Friluftssenter har også et skoletilbud for enkeltelever som trenger en alternativ mestringsarena en eller flere dager i uken. Se her for mer informasjon.
  • Hittehundmottak: Stavanger Friluftssenter driver hittehundmottaket i samarbeid med Rogaland politidistrikt og Falck.
    Se her for mer informasjon. 

Våre friområder med benker, griller og natursti  er alltid åpent. 

KONTAKTINFORMASJON
Her finner du kontaktinfo og åpningstider for Gausel fritidsgård og Dyrsnes naturlåve

  • Administrasjon. Kontortid mandag til fredag kl. 0900-1500.
    Tlf: 51 57 60 20
  • Vakttelefon 90 54 32 26 (kun i nødstilfeller utenfor kontortid.)

Postadresse:
Stavanger kommune
Bymiljø og utbygging
Park og Vei
Stavanger Friluftssenter
Pb. 8001, 4068 Stavanger  

Send e-post til Stavanger friluftssenter:


ANSATTE VED STAVANGER FRILUFTSSENTER:
Daglig leder:
Mari Ekeland-Ronold
mari.ekeland-ronold@stavanger.kommune.no 

Naturveileder: Ansvar for undervisning
Simen Stråbø Aase  
simen.straabo.aase@stavanger.kommune.no

Tiltaksleder for Grønt arbeid og miljøgrupper:
Randi Eilertsen  
randi.eilertsen@stavanger.kommune.no

Gårdsdriftsleder: Ansvar for husdyra og grunnen
Oddgeir Sunde
oddgeir.sunde@stavanger.kommune.no 

Stavanger friluftssenter 51 57 60 20

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam