Gausel fritidsgård

- hvor barn og voksne kan komme for å oppleve og lære om husdyr, gårdsliv, natur og miljø.

Geitekilling
Gausel fritidsgård er en av Stavanger Friluftssenters avdelinger.

Gausel fritidsgård med omliggende friområde er alltid åpen for publikum. Man kan benytte benker, griller, lekeplass og natursti fritt.

Det er utarbeidet undervisningsprogram med ulike tema etter årstiden.

Grupper som ønsker et tilrettelagt opplegg må ringe og bestille dette på forhånd i kontortiden.

Hver lørdag og søndag kl. 1300 kan du bli med oss på omvisning hos dyrene. Pris:  30.- for barn og 40.- for voksne.

Du kan også gå inn i fjøset på egen hånd når det er skiltet at det er åpent.

ÅPNINGSTIDER
Kontortid mellom kl. 08-15
Gårdsområdet er åpent for publikum hele dagen.
Det er mulig å gå og se på de fleste dyrene utenom åpningstider.

Folkehelseinstituttets informasjon til barn på gårdsbesøk.

Prisliste

Gausel fritidsgård 51 57 60 20

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen