Grønn skoledag

grisungeStavanger Friluftssenter har et skoletilbud for enkeltelever som trenger en alternativ mestringsarena en eller flere dager i uken. Hos oss vil de jobbe med og lære om husdyr, hunder, fjøsstell, praktiske prosjekter, skogsarbeid, vedlikehold, sløyd og mer.

Friluftsliv og naturopplevelser står dessuten sentralt i sommerhalvåret. Elevene kommer i følge med miljøarbeider fra skolen når det er behov for dette. Friluftssenteret tilrettelegger skoledagen i samarbeid med skolen og elevene, og gir oppfølging gjennom dagen.

barn-og-kanoOppmøte skjer på Gausel fritidsgård. Iblant vil vi ta med elevene til Dyrsnes naturlåve og bruke dagen der. Dagen starter klokken 0830, og elevene drar hjem mellom klokken 14 og 15. Pris per elev per dag er kr. 800.-

Elever tas inn fortløpende etter henvendelse til Stavanger Friluftssenter ved tiltaksleder Randi Eilertsen. Ta kontakt på telefonnummer 51 57 60 20 for nærmere informasjon. Eventuelt send en epost på randi.eilertsen@stavanger.kommune.no. 

Det er elevens skole som søker plass, etter tilråding fra PPT og vedtak om at eleven kan /skal ha alternativ undervisning.

Gausel fritidsgård 51 57 60 20

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen