Grønt arbeid

Stavanger Friluftssenter tilbyr Grønt arbeid, et arbeidstrenings- og oppfølgingstiltak på gård for personer over 16 år med psykiske helseproblemer. Praksissted er primært Stavanger Friluftssenters avdeling Gausel fritidsgård. Gausel fritidsgård er en kvalitetssikret og godkjent Inn på tunet-gård. Inn på tunet er betegnelsen som brukes på ulike omsorgs-, aktivitets- og opplæringstiltak i landbruket. 

Formål: Hovedmål med tiltaket er at deltakere kommer i arbeid. Deltakelse i tiltaket skal bidra til økt mestring og stabilitet i den enkeltes hverdag.

Det gis opplæring i: Fôring, renhold hos og stell av dyr, atferd hos den enkelte dyreart, håndtering  av hunder i hittehundmottak, vedlikehold av bygninger, gjerder og grøntområder, dyrking av grønnsaker m.m.

Praksisplassen gir, innenfor trygge rammer, verdifull trening i arbeidslivets rutiner, som å ha stabilitet i fremmøte, gi beskjed ved fravær, utføre planlagte oppgaver , samarbeide med kolleger, delta i problemløsning, ta ansvar og utvikle selvstendighet, delta i det sosiale rundt felles lunsj og utføre ryddeoppgaver. Praksis ved friluftssenteret vil ha overføringsverdi til ordinært arbeidsliv og vil for noen være en avklaring av kapasitet psysisk og sosialt.

Oppfølging                                                                                                                                                                    Oppfølging vil bestå av veiledning og samtaler underveis. Hyppighet avtales individuelt og med utgangspunkt i den enkeltes behov.

Ku-og-sau

 

For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med tiltaksleder Randi Eilertsen på telefon 51 57 60 20 eller på e-post randi.eilertsen@stavanger.kommune.no

Gausel fritidsgård 51 57 60 20

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen