Om prosjektet

52 hverdagsturer er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Stavanger Turistforening (STF).

Stavanger kommune har lagt opp traséene, vedlikeholder turveiene og skjøtter friområdene. Kommunen støtter STF med en halv stilling, som organiserer frivillige turfaddere og vedlikeholder skilting langs rutene.

Boka "Lofta vedet"Turistforeningen har siden 2013 arrangert guidede hverdagsturer på dagtid på onsdager. I 2016 blir det også slike onsdagsturer på ettermiddagstid i månedene mai, juni, august og september.

Foreningen har gitt ut boken Lofta vedet - 52 hverdagsturer i Stavanger.

Mål og sammenheng
Hensikten med 52 hverdagsturer er å motivere til fysisk aktivitet og naturopplevelser. 52 hverdagsturer er et ledd i Stavanger kommunes arbeid for bedre folkehelse, styrket friluftsliv og et bærekraftig miljø og samfunn.

52 hverdagsturer er mulig takket være 50 års politisk og administrativ innsats for å sikre friområder og bygge en sammenhengende urban grøntstruktur for innbyggerne, i dag og i framtiden.

Visjoner og verdier
52 hverdagsturer er forankret i Stavanger kommunes visjon "Sammen for en levende by" og kommunens verdier "Er til stede, vil gå foran og skaper framtiden". I denne sammenheng går – bokstavelig talt – kommunen, de frivillige kreftene og befolkningen foran sammen. Og jo flere som går, jo mer levende blir byen. Sammen er vi til stede, for hverandre, for folkehelsen, for naturmiljøet og framtida.

Logo 51 hverdagsturer, med rød T

 

VISSTE DU AT du kan være med oss på hverdagstur med turleder hver onsdag?

Kontakt oss:

Prosjektleder Stavanger kommune: Naturforvalter Aina Hovden Lunde,
51 50 86 02 / 952 92 775.

Prosjektleder Stavanger Turistforening: Ann Kristin Kro,
51 84 02 00

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen