Slik ble det hverdagsturer

Stavanger er en av landets minste kommuner i utstrekning og Norges tettest befolkede by. Men de 52 hverdagsturene byr på over 40 mil på T-merkede turløyper. Der er det ingen som slår oss. Hvordan har det gått til?

52 hverdagsturer er fruktene av et 50 år langt arbeid for å sikre at innbyggerne i Stavanger har nær og lett atkomst til grønne områder, fysisk aktivitet og nær-naturen-opplevelser. I dag og i all overskuelig framtid.

Her er noen viktige hendelser på veien etter at Stavanger kommunes første generalplan ble vedtatt i 1965:

Turveien langs Store StokkavatnetTurvei rundt Store Stokkavatnet ble etablert i slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80-tallet, etter mange år med hard kamp. Tallet på folk som tok turen rundt vannet økte fra 50 til opp mot 3000 på en fin søndag. Turveien rundt Store Stokkavatnet ble «alle turveiers mor».

På 1980-tallet fulgte en intens utbyggingsperiode for turveier i Stavangers smale, kommunalt eide, grønne korridorer.

På begynnelsen av 90-tallet fulgte disse tre hendelsene i rask rekkefølge:

1. Miljøplan for Stavanger fastslo at alle innbyggere skulle ha tilgang til det grønne turveinettet innenfor 500 meter hjemmefra.

2. Grønn plan for Stavanger viste for første gang potensialet i å binde friområder sammen i en sammenhengende grøntstruktur, finmasket og urban.

3. Stavanger fikk, sammen med Sola og Randaberg, tildelt landets første «Friluftspakke»; seks millioner kroner over tre år, forutsatt at kommunen stilte med samme beløp. Å sikre friområder ble satt på dagsorden for alvor og en rekke vanskelige saker om å gjøre private arealer om til friområder for fellesskapet ble løst.

Etter mange år med fokus på at Stavanger var den bykommunen i landet med aller minst friareal per innbygger, gikk vi tidlig på 1990-tallet over til å innse at Stavanger hadde «muligens verdens beste urbane grøntstruktur, når bare kommuneplanen ble gjennomført».

Turveien ved KaristøRundt årtusenskiftet kom turveien ved Karistø. Kommuneplan og reguleringsplan fastslo at det skulle gå turvei langs strandsonen i et villaområde ned mot Hafrsfjord. Da turveien skulle realisers gjennom et femtitalls eiendommer med egen strandlinje, havnet 55 advokatstøttede protester på ordførerens bord. Så, noen få uker senere: 1100 underskrifter for turvei. Den ble bygget.

Kommunen flyttet på naust, bygde nye, flotte murer og gjerder og rehabiliterte kaier og brygger. Aldri før hadde det vært investert så mye for å få fram en turvei.

I 2001 ble Friområdeprosjektet etablert. Målet var ganske enkelt å sikre de vedtatte friområdene og bygge de planlagte turveiene. Det grønne Stavanger skulle bli tilgjengelig for alle, i dag og i framtiden. En enstemmig politisk bestilling førte til at det ble satt av betydelige ressurser. Staten bidro med tilskudd. Gjennom prosjektet er nye, store friområder sikret og mange mil med turveier blitt til.

I 2006 var tilretteleggingen av turveier og grønne sammenhenger kommet så langt at kommunen fant grunn til å prøve å gjøre folk oppmerksomme på hvilke opplevelser som lå og ventet like rundt hjørnet. Det første friluftskartet for hele kommunen ble til. Men folk flest fortsatte å gå de turene de var vant til å gå.

I 2009 ble Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse vedtatt av bystyret. Målene for naturforvaltning, fysisk aktivitets, friluftsliv og folkehelse ble knyttet sammen.

Og i 2009 hadde vi innsett at dersom folk flest skulle inspireres til å bruke de urbane mulighetene for naturopplevelse og mosjon i hverdagen, måtte vi lage bedre kart, gjøre lokale rundturer mulig og vise veien i terrenget. Og etter prøvegåing av et trettitalls rundturer satt plutselig både idéen og navnet: 52 hverdagsturer.

Vi informerte Forum for Natur og Friluftsliv i Stavanger om prosjektet. Stavanger Turistforening (STF) ville straks bli med og realisere de 52 turløypene.

1. januar 2012 gikk ordføreren Eiganesturen, og gjennom hele året lanserte vi en ny hverdagstur hver uke. Med støtte fra kommunen engasjerte turistforeningen frivillige turfaddere og sørget for merking av turene.

Deltakere på guidet hverdagstur i januar 2014I dag ligger de 52 hverdagsturene der, spredt ut over hele Stavanger, og alle kan bruke dem som de selv ønsker. I 2013 begynte STF med guidede hverdagsturer hver uke. Andre har startet felles trilleturer med barnevogn. Stavanger helsehus bruker 52 hverdagsturer i noen av sine tilbud.

Og undersøkelser viser at stadig flere tar beina fatt i hverdagen i denne byen. Hva med deg, går du med?

Logo 51 hverdagsturer, med rød T

 

VISSTE DU AT du kan være med oss på hverdagstur med turleder hver onsdag?

Alle turene er merket med røde T-er. Ta gjerne med kart også.

Litt niste kan være greit å ha med. Du finner alltids en benk, en stubbe, ei strand eller annet sted for en rast.

Ta avfall med deg hjem til kildesortering.

Bruk hundepose, respekter båndtvangen.

Vil du melde om feil og mangler på turene, i friområdene eller andre offentlige områder? Bruk VOF (Varsle om feil).

Vil du ha hverdagsturene på GPS? Last ned GPX-filer.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen