Kolonihager

I Stavanger finnes det fire kolonihager: Rosendal og Ramsvik, Egenes, Strømvik og Våland.

KolonihageÅpningstider
Kolonihagene er åpne for publikum fra og med 1. april til og med 30. september fra kl. 10.00 - 18.00. Det er salg av kaffe og vafler på felleshuset søndager. 

Kontaktperson i Stavanger kommune:

 • Parkforvalter Anne Grethe Marthinsen, 
  tlf. 51 50 87 18

Rosendal og Ramsvik kolonihage:

 • Leie av parsell: Anne Cathrine Heesch, tlf. 915 79 285

Strømvik kolonihage:

 • Leie av lokale: Kari Haugsgjerd, tlf. 51 89 05 23 / 988 28 588

Våland Kolonihage

 • Leie av lokale: Jorunn Matland, Lindeveien 36, 4025 Stavanger. tlf 934 01 783 / 51 56 29 92, ingvadag@online.no

Egenes kolonihage:

 • Leder: André Meling, Nedre Stokkavei 131, 4023 Stavanger, tlf. 924 06 066, post@fotograf-meling.no
 • Leie av lokale: Magne Ove Halvorsen, tlf. 905 79 655

Medlemmer i fellesstyret for kolonihager:

 • Leder: Svein Haaland, Prestveien 12, leilighet 55,  4045 Hafrsfjord,  mobil 916 46 313, svein.haaland@online.no
 • John Ove Tolleshaug, Gjerdesvollen 65 b, 4045 Stavanger, kasserer, tlf. 905 65 454 (Strømvik)
 • Asbjørn Lura, Nesbuveien 71 B, 4050 Stavanger, tlf. 900 94 453 (Strømvik)
 • Jon Ove Halvorsen (Våland)
 • André Meling (Egenes)
 • Ingvar Matland (Våland)
 • Magne Thomsen, Fjorddrottveien 4, 4085 Stavanger, tlf. 930 09 330, (vara Egenes)    
 • Toril Marcusson Rake, sekretær (Rosendal og Ramsvik)

Medlemmer i tilsynskomiteen:

 • Svein Haaland, Presteveien 12, leilighet 55, 4025 Stavanger (representant Fellesstyret ), tlf. 916 46 313
 • Susanne Heart, (leder) Krokhallet 8, 4018 Stavanger. Tlf. 926 10 100
 • John Ove Tolleshaug, Gjerdesvollen 65 b, 4045 Stavanger (vara fra Fellesstyret), tlf.  90 56 54 54
 • Stavanger kommune, Park og vei ved Anne Grethe Marthinsen,  sekretær, tlf. 51 50 87 18.
 • Anne Kathrine Bergh (vara leder)
 • Kristen Høyer Mathiassen (vara)
 • Torfinn Ingeborgrud (vara)

Nyttige lenker og dokumenter

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam