Disposisjonsplan for Emmaus

Park og vei har laget en plan som beskriver rammer for utvikling og bevaring av friområdet ved Emmaus på Storhaug. Planen ble vedtatt i Kommunalstyret for miljø og utbygging den 11.12.2012, som sak 211/12.

Emmaus frimområdeEmmaus friområde skal være et attraktivt rekreasjons- og aktivitetsområde for innbyggerne i Storhaug bydel og byen generelt. Friområdet vil bli utviklet over tid ettersom behov, ønsker og midler kommer.

Hovedgrepet er å bevare naturkvalitetene i området, men samtidig legge til rette for økt og variert bruk og bedre tilgjengelighet.

Før planen ble vedtatt ble det gjennomført flere åpne brukermøter og høringsrunde, og flere innspill er bearbeidet og tatt med i planen. Disposisjonsplanen må følges opp med forvaltning og opparbeidelsesplaner etter hvert som området skal utvikles. Gjennomføring krever at det blir satt midler til disposisjon. Dette må tas opp i forbindelse med Park og veis årsprogram.

Emmaus disposisjonsplan

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen