Lunde friområde - disposisjonsplan

Park og vei har laget en plan som beskriver rammer for forvaltning og utvikling av friområdet på Lunde på Hundvåg. Planen ble vedtatt i Kommunalstyret for miljø og utbygging den 06.03.2012, som sak 32/12.

Lunde steingardDisposisjonsplanen for Lunde friområde omfatter en registrerings- og analysedel som grundig beskriver kvaliteter i friområdet, samt en mulighetsstudie som ender i en disposisjonsplan for forvaltning og utvikling. Mulighetsstudiet og planen skal være grunnlag for videre planer for å ta vare på kvaliteter, og vil gi rammer for tiltak og aktiviteter for å øke tilgjengeligheten og bruken av friområdet.

Analysen viser at Lunde friområde innehar viktige kvaliteter både når det gjelder naturmangfold og opplevelser. Den vide utsikten er et vesentlig element i opplevelsen av området, og utsikt og naturkvaliteter skal ivaretas gjennom skjøtsel.

Planarbeidet har vært gjennom flere runder med brukermedvirkning, og det er mottatt mange innspill om ønskede aktiviteter i området. Planen foreslås å være et verktøy for videre utvikling og forvaltning av området, og vil følges opp av planer for delområder og enkelttiltak. Tiltakene må finansieres gjennom kommunens Handlings- og økonomiplan og Park og veis årsprogam.

Lunde disposisjonsplan

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen