Disposisjonsplan for Mosvannsparken – vern og rekreasjon

Disposisjonsplan for Mosvannsparken – vern og rekreasjon

MosvannetPark og vei har laget en plan for utvikling og vern av Mosvannsparken. Planen ble vedtatt i Kommunalstyret for miljø og utbygging den 17.04.12.

Mosvannsparken er i dag det mest brukte parkområdet i Stavanger kommune, og har samtidig et rikt fugleliv. Parken har sentral beliggenhet og svært mange mennesker bor i gang- og sykkelavstand. Det har opp gjennom årene vært ulike ønsker og forslag om tiltak og tilrettelegging for hvordan Mosvannsparken skal fremstå. Formålet med disposisjonsplanen er å trekke opp rammer for en ønsket helhetlig utvikling og forvaltning av parkområdet. Før planen ble vedtatt ble det gjennomført åpent brukermøte og høringsrunde hvor innspill er bearbeidet. Disposisjonsplanen viser i del 1 overordnet registreringer og framtidig utvikling av ulike temaer som biologisk mangfold og støy, mens i del 2 blir parken inndelt i enhetlige delområder hvor en ser nærmere på framtidig bruk og/ eller vern.

Disposisjonsplan for Mosvannet

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen