Søknadsskjemaer

Søknadsskjemaer for idrettslag og andre som skal søke om tider i kommunens idrettslokaler.

Søke om treningstider:

Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg 

 

Søke om lokaler til arrangement
Arrangement søkes gjennom bookingsystemet Aktivby
Frist 1.mars

 

Andre søknadsskjemaer
Søknadsskjema for støtte til større idrettsarrangementer (minimum NM)
Frist 1.april og 1.november

Søknadsskjema for anleggstilskudd (Hvis du opplever problemer med elektronisk skjema, kan du benytte dette skjemaet )
Frist 15.mars

Søknadsskjema for salg- og reklamerettigheter
Frist 1.november (annethvert år: 2014, 2016 etc.)

Søknadsskjema tilskudd til administrative stillinger i idrettslag 
Frist 19.desember

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Informasjon og søknadskjema finnes på Kulturdepartementets hjemmesider

Frist for oversendelse av søknad til kommunen er 1. November.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen