Konsesjonsvilkår

Konsesjonsvilkårene gjelder for all framvisning av film og videogram i næring i Stavanger kommune.


Formålet med konsesjonsvilkårene er å sikre et best mulig kvalitativt og bredt filmtilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper og med ulik kulturbakgrunn.

Les alt om konsesjonsvilkårene for visning av film og videogram i næring i Stavanger kommune som ble vedtatt i kommunalstyret for kultur og idrett 25. november 2015.

Foto: Shutterstock

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen