Kontakt oss

Vi er syv personer som jobber i Kulturavdelingen. Her kan du lese om hvilke ansvarsområder den enkelte har.

Kultursjef                                                                   
Rolf Norås, 51 50 71 76. mob. 918 77 198

Litteratur, film og planarbeid                                

Visuell kunst                                                                                         
Rådgiver Inger S. Bjerga, 51 50 72 72

Kulturarv, kunstnerboliger og Stavanger kommunes kunstsamling 
Rådgiver Maren Skoie, 51 50 71 66 

Musikk, festivaler og større arrangementer                                 
Rådgiver Stein Andreassen, 51 50 79 60 

Scenekunst, internasjonalt kulturarbeid, kor/korps og frivillige organisasjoner                                                           
Rådgiver Anne Grete Gitlesen, 51 50 78 23 

Økonomi, administrasjon og Den kulturelle spaserstokken
Rådgiver Jeanette Flåte Vikse, 51 50 86 37

E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen