Kulturmeldinger

Kommunalstyret for kultur og idrett vedtok høsten 2010 at det skal utarbeides en kulturmelding hvert fjerde år, ved utgangen av hver kommunevalgperiode. Meldingen skal oppsummere utviklingen innenfor kultursektoren i Stavanger de fire siste årene. I tillegg til denne statusbeskrivelsen, skal meldingen også peke på utfordringer for de kommende år. 

Kulturmeldingen vil gi det sittende kommunalstyret og øvrig politisk ledelse en oversikt over hva som er oppnådd i valgperioden. Meldingen vil dessuten kunne brukes som er arbeidsdokument for nye kulturpolitikere. Endelig skal meldingen fungere som et kunnskapsgrunnlag ved kommende revisjoner av kommunedelplanen for kunst og kultur og kulturarenaplanen, samt for utredninger og saksbehandling innenfor kulturområdet. 

Her kan du lese de to kulturmeldingene som så langt er utarbeidet:

Kulturmelding 2011-2015                           Kulturmelding 2007-2011

Forsidebilde av kulturarenaplan 2013-2015 Forsidebilde av kulturmelding 2007-2011Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam