Kulturdialoger - våren 2017

Det er planlagt ytterligere tre kulturdialoger i vår. Kunst i uterom, smart kultur og ungdomskultur står på programmet.

Følg kulturplanarbeidet på www.kulturplanen.no og www.facebook.com/kulturplanen for ytterligere oppdateringer. Her er oversikten over vårens kulturdialoger:

Tid: Onsdag 5. april kl. 18.00 – 20.00
Sted: Metropolis
Arrangører: Kulturavdelingen, Ungdom & Fritid

Ung kultur: Hva er viktigst for kulturbyen Stavanger?

 Hvordan skal kulturbyen Stavanger se ut mellom 2018 og 2025? Hva er bra med kulturbyen Stavanger i dag? Hva mangler? Blir ungdomskultur tatt på alvor? Har vi det du trenger for å utvikle deg kreativt?

Uansett om du driver med svartmetall, teater, dans, film, dataspill, korps, sang eller kunst trenger vi ideene dine for å skape en best mulig kulturby de neste åtte årene!

Kommunen jobber med ny kulturplan, og siden de ikke har stålkontroll på unge kulturuttrykk trenger de hjelp fra dere fra 8. klasse og oppover.

Les mer på Facebook-eventen


 

Tid: Fredag 28. april kl. 08.30
Sted: Metropolis

Kulturdialog: Kunst og arkitektur – uterom og byutvikling

Stavangers kulturpolitikere ønsker at Stavanger skal satse mer på å utnytte potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling. Er vi fornøyde med dagens kunst i det offentlige rom?

Utnytter vi mulighetene til samspill mellom kunst og arkitektur? 

Moderator: Arnfinn Bjerkestrand
Innledere: TBA

Les mer på Facebook-eventen


 

Tid: Fredag 2. juni kl. 08.30 - 10.30
Sted: Norsk oljemuseum
Kulturdialog: Smart kultur - kunst og teknologi

Bystyret har vedtatt at kunst skal være en av bærebjelkene i Stavangers smartbysatsning. I veikartet for smartbyen heter at det smartbyprosjektet skal "bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mellom kunst, design, arkitektur, teknologi og sosialt liv."

Men hvordan gjør vi egentlig det? 

Elisabeth Krey Jensen, prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Nordic Edge, stiller opp. Flere innledere kommer etter hvert. 

Les mer på Facebook-eventen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen