Ledig stilling: Kultursjef

Har du lyst til å være med på å utvikle kulturbyen Stavanger videre?

Stavanger har et svært mangfoldig kulturliv, som spenner fra tunge, profesjonelle institusjoner som symfoniorkester, teater, museum og universitet til frie kulturaktører innen de fleste kunst- og kulturuttrykk. Byen er stolt av et topp moderne konserthus, og et svært veldrevet kulturhus med bl.a. bibliotek, kino, galleri, tilhold for forfulgte forfattere med mer. 

Stavanger har som mål å være en attraktiv by for kunstnere, bl.a. ved gjennomføring av Tou-visjonen, som gir gode produksjons- og formidlingslokaler for kunst og kultur. Videre jobber vi for å være en attraktiv og levende universitets- og studentby, gjennom et tett samarbeid med studentorganisasjoner m.fl. 

Stavanger kommune har meget gode og fremtidsrettede tilskuddsordninger, som ivaretar både det bestående og det moderne og nytenkende. Det viktigste styringsdokumentet er Kulturplan Stavanger, som nå er under revisjon. 

Kulturavdelingen hører i dag til tjenesteområdet Kultur og byutvikling. Det pågår for tiden en omorganisering i Stavanger kommune, hvor avdelingen vurderes å inngå i en mulig ny sammenheng med næringsutvikling og innbyggerdialog. 

Har du lyst til å være med på å utvikle kulturbyen Stavanger videre? Er du en lagspiller som kan bidra til å forene gode krefter mot felles mål? Da kan du være personen vi søker etter.

Søk på stillingen. Søknadsfrist: 1. mai. 

Arbeidsoppgaver

 • Ha faglig, administrativt og økonomisk ansvar for kulturavdelingens arbeidsfelt
 • Sikre avdelingens bidrag til tverrfaglige prosjekter, internt og eksternt
 • Fremme saker for, og delta i, politiske møter i Kommunalstyret for kultur og idrett pva. rådmannen, og i Kommunalutvalget og Formannskapet ved behov
 • Bidra med tilrettelegging for festivaler og arrangementer hvor kommunen har en vertskapsrolle
 • Løpende kontakt/dialog med kulturaktører, medier og andre interessenter
 • Det kan påregnes noe styrearbeid/representasjon i virksomheter hvor kommunen har eierinteresser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitetsnivå, hvor særlig kunst-/kulturfaglig, økonomisk-/ledelsesfaglig bakgrunn kan være aktuelle retninger.
 • Relevant erfaring kan kompensere for annen, mindre relevant utdanning
 • Ledererfaring er sterkt ønskelig
 • Kommunal/offentlig erfaring, og forståelse for ulike roller og interessenter, vil bli tillagt vekt

Utdanningsretning

 • Kunst
 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse
 • Teater / Musikk / Dans
 • Film- / Lyd- / Musikk-tekniske fag

Utdanningsnivå

 • Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du er resultatorientert og arbeider strukturert
 • Du er utadvendt, nytenkende og engasjert
 • Du er lyttende, åpen, relasjonsbyggende og tillitsskapende.
 • Du er en lagbygger, en samlende og raus person

Vi tilbyr

 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Stillingskode 945100

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på stillingen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen