Kulturundersøkelsen 2012

Beboere i Stavanger kommune deltar i en spørreundersøkelse om kulturtilbud og kulturinteresser. Hensikten er å kartlegge befolkningens kulturbruk og deltakelse.

Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2012
Kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2012

I oktober/november ble det gjennomført en ny kulturundersøkelse i regi av Interkommunalt kulturråd for Nord-Jæren. Dette er en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjort i 2006 og 2009, og som omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. TNS Gallup er ansvarlig for undersøkelsens praktiske gjennomføring, og arbeider i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet.

Hensikten med kulturundersøkelsen er blant annet å kartlegge befolkningens kulturbruk og deltakelse.  Undersøkelsen skal:

• gi en indikasjon på opplevd kvalitet og omfang av kulturlivet i kommunene
• måle publikums holdning og tilfredshet med kommunenes kulturliv, som et redskap for utvikling av kulturpolitikken
• kartlegge bevegelighetsmønsteret til regionens kulturbrukere
• gi et bedre grunnlag for vurdering av hvilke områder en bør ha en regional arbeidsdeling innen kulturlivet

Målgruppe for undersøkelsen er den voksne befolkningen over 15 år i de fire kommunene Stavanger, Sandnes Sola og Randaberg. Det trekkes et befolkningsutvalg fra en befolkningsbase fra Lindorff på 2500 innbyggere fra de fire kommunene. I tillegg trekkes et utvalg fra GallupPanelet på om lag 1200 respondenter, det vil si at samlet antall skjema ut blir 3700.

Les mer om undersøkelsen her:
Politisk sak om kulturundersøkelsen 2012 
Kulturundersøkelse 2009 for Nord Jæren (TNS Gallup)

For spørsmål om undersøkelsen kontakt:
Kultursjef Rolf Norås 51507176.

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam