Stavanger kommunes kunstutvalg - årsrapport 2016

Se hvilke offentlige kunstverk som har beriket byen i 2016:

Kvernevik svømmehall.

Kunstutvalget har som oppgave å igangsette og gjennomføre kunstprosjekter i kommunale bygg i Stavanger. I tillegg skal utvalget fungere som rådgivende organ overfor kommunalstyret for kultur og idrett i saker som gjelder kunst i byens uterom. I Stavanger er det vedtatt at 2 % av byggeentreprisen (maksimum 1 million kroner) skal brukes til kunstprosjekter. Dette sørger for at det alltid er kunst av høy kvalitet i det offentlige rom i byen. 

Medlemmer: 
Kunstutvalget har i 2016 bestått av følgende representanter: Annamaria Gutierrez (V), leder | Bjarne Kvadsheim (Sp), nestleder | Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) | Astrid H. Windingstad, kunsthistoriker | Siri Gjesdal, kunstnerrepresentant (NKV-Rogaland). Fra administrasjonen med talerett: Inger Lise Faltinsen (BMU prosjekt), Lise M. Storås (KB byplan), Hanne Polden Sæverud (BMU park og vei),Inger S. Bjerga (KB kultur),sekretær: Else Bird (politisk sekretariat). 

Møter og befaringer:
Antall møter: 6 (2015: 6)
Antall saker 21 (2015: 20)
Antall befaringer: 6 (2015: 5) 

Antall saker og møter har steget litt de siste to årene. Aktiviteten det siste året har likevel økt merkbart med mange igangsatte kunstprosjekter i løpet 2016 Det vil trolig merkes på saksmengden i 2017.  

FERDIGE KUNSTPROSJEKTER I 2016: 

Kvernevik svømmehall:

Svømmehall ble åpnet av ordføreren 22. august 2016. Kunstverket har vært planlagt parallelt med Hundvåg svømmehall. De to hallene er identiske, men speilvendte.

Det var avsatt en million kroner til oppdragskunst i hver av hallene. Kultursjefen fant det hensiktsmessig og ressursbesparende å slå sammen kunstprosjektene for de to hallene. Vi fikk en felles kunstkomité og to kunstkonsulenter, billedkunstnerne Torunn Thrall og Elin Melberg. I en lukket konkurranse mellom kunstnerne Ole Martin Lund Bø, Jan Christensen/Marius Dahl, Anders Sletvold Moe og Siv Bugge Vatne, pekte juryen ut Christensen og Dahl som vinnere.

Vinnerforslaget med tittelen Ned i fjæra, opp i himmelen er en integrert løsning, som tar i bruk selve platesystemet i svømmeanleggene.

Intensjonen var å skape en romlig opplevelse som gjennom form og fargebruk assosieres til vann, sjø, himmel og natur. Det ble oppnådd ved å bearbeide de perforerte aluminiumsplatene. Grepet bryter opp det strengt rektangulære rommet med en svakt bølgende form.

Hundvåg og Kvernevik svømmehaller

Svømmehallene har fått to forskjellige fargepaletter. Det gir hallene forskjellige grafiske profiler og særpreg med hensyn til stemning og temperatur. Fargekomposisjonen er abstrakt, nærmest minimalistisk, og fungerer som en stemningsskaper i rommet. Kunstverkets tittel, Ned i fjæra, opp i himmelen, er en direkte referanse til vann, men også en beskrivelse av en følelse av å flyte eller sveve.  Den kan også ha en mer overført betydning, den gleden man kan kjenne av å være i nærheten av vann ute ved kysten. Dette er naturreferanser utenfor byggets rammer; kystlandskap, undersjøisk planteverden, meteorologiske fenomener, skyer av alle slag, solglimt, regnvær og blå himmel.

Arbeidet med realiseringen av vinnerutkastet har vært tilpasset byggeprosjektets øvrige framdrift. Kunstverket i Hundvåg svømmehall var ferdig til svømmehallens åpningsfesten i august 2015.

Eiganes skole - Foto: Kenneth VarpeEiganes skole: 

 Skolen ble nyoppført i 2016. I byggebudsjettet ble det avsatt 1 million kroner til et kunstprosjekt. Billedkunstner Kenneth Varpe har vært kunstkonsulent.

I april 2015 ble kunstnere Lillian Tørlen (Oslo), Maja Nilsen (Klæbu og Berlin), Pierre Lionel Matte (Oslo) og Ingeborg Kvame (Stavanger) invitert til en lukket konkurranse om et kunstoppdrag ved Eiganes skole. Maja Nilsens forslag Stjernestein, ingen spor av begynnelse - ingen slutt i syne gikk seirende ut av konkurransen.   

Forslaget hennes tar utgangspunkt i geologi og metamorfose. Ved å bringe inn lokale magmatiske bergarter og forvandlingene som finnes i geologiens verden sett gjennom mikroskopets linse, ønsker hun å skape undring for landskapet rundt oss og for de minste bestanddelene verden er bygd opp av, samtidig som hun vil minne oss om vår skapelse og at vi er en del av en verden i konstant bevegelse.

Det har hun gjort ved å lage en skulpturell lysboks i nærmiljøsenteret. Den går fra gulv til tak på fondveggen og er en digital collage basert på mikroskopbilder av bergarter som er spesielle for Rogalands-området.

Den kan tolkes som en gedigen portal, en sprekk, en kløft og et tverrsnitt inn i et ukjent, abstrakt og fargerikt landskap. Kunstverket ble godkjent av kunstutvalget i november 2016.  

Vålandshaugen barnehage

Barnehagen ble tatt i bruk i 2013, og er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av ni piloter i Framtidens byer, der målet var å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.

Etter at bygget stod ferdig ble billedkunstner Natasja Askelund engasjert som kunstkonsulent. Siden budsjettet ikke var større enn kr 480 000, la kunstplanen opp til å invitere én kunstner til å levere skisseforslag. Valget falt på billedkunstneren Line Hvoslef. Kunstutvalget godkjente skisseforslaget Fyg – snurr, som inneholdt både et innendørs verk og et utendørs verk på en murvegg i lekeområdet.

Det var et ønske fra alle parter om å få et kunstverk plassert i inngangspartiet fordi det er en ferdselsåre som både besøkende, personale og barna beveger seg gjennom flere ganger til dagen.

Vålandshaugen barnehage. Foto: Line Hvoslef

Brukere og arkitekt ønsket et triveligere lekeareal ute. Stedet de pekte ut til kunst var en grå murvegg omgitt av mange ulike elementer som det måtte tas hensyn til - en utfordrende oppgave for kunstneren. Kunstverket var ferdig montert før sommeren og godkjent av kunstutvalget i september 2016.

Jåttå barnehage stod ferdig i 2010 og er Stavangers største barnehage. Fra 2015 oppholder 230 barn og 70 voksne seg daglig i bygget. Billedkunstner Anna Roos har vært kunstkonsulent i kunstprosjektet som hadde en økonomisk ramme på 1 million kroner. Høsten 2015 behandlet Stavanger kommunes kunstutvalg kunstplanen for Jåttå barnehage, og tre kunstnere/kunstnergrupper ble invitert til en lukket konkurranse. De tre var Mari Røysamb, Kristin Velle-George og Bjørn Hegardt/Theo Ågren.

Mari Røysamb vant konkurransen med forslaget Himmelhull. Det består av flere utendørs elementer i form av malte motiver på byggets fasade, et lite bronseobjekt på veggen ved inngangspartiet, malte motiver på en murvegg i uteområdet og en stor, blå skulptur i ytterkanten av lekeområdet.

Jåttå barnehage - foto: Mari Røysamb

Kunstverket ble godkjent av kunstutvalget i november 2016. Barnehagen har tatt verket aktivt i bruk i de daglige aktivitetene. De modellerer figurer inspirert av kunsten og leker i og rundt skulpturen ute.

Gosen barnehage var tatt i bruk da kunstprosjektet startet opp. Kr 153 000 var avsatt til kunst. Kunstkurator Daniela Arriado har vært kunstkonsulent for Gosen barnehage og utarbeidet kunstplanen der billedkunstnerne Elin Melberg og Margrethe Aanestad ble foreslått til oppgaven med å utarbeide et felles skisseforslag. Det ble godkjent i mai 2016.

Gosen barnehage - fotograf: Tommy Ellingsen

I september samme år var kunstverket Du og jeg og de andre ferdig og ble godkjent av kunstutvalget.

 


Igangsatte kunstprosjekter: 

Krisesenteret i Stavanger har fått kr 463 000 til anskaffelse av kunst i forbindelse med flytting til nye lokaler. Kunstplanen for krisesenteret ble behandlet av kunstutvalget i desember 2015. Billedkunstner Ingrid Toogood Hovland er engasjert som kunstkonsulent, og sammen med representanter for brukerne vil hun i 2016 arbeide med anskaffelse av kunst til de nye lokalene. Rapport for arbeidet vil foreligge tidlig i 2017.

Bubblor - Kunstprosjekt på nye GamlingenGamlingen. Badeanlegget Gamlingen på Våland er lagt ned som en følge av at Ryfastprosjektet og bygging av Hundvågtunnelen kom i konflikt med badets beliggenhet. Et nytt utendørs svømmeanlegg er under bygging i Schankeholen ved Mosvangen camping.Kr 1 000 000 avsatt til et kunstprosjekt. Billedkunstner Torunn Thrall er kunstkonsulent. I desember 2014 ble kunstnerne Annika Oskarsson (Bromma), Elin Melberg (Stavanger) og Philipp Dommen (Flatdal) invitert til en lukket konkurranse om kunst ved det nye svømmeanlegget. Juryen valgte Annika Oskarssons utkast. 

Oskarssons forslag er et skulpturelt verk i stort format, utført i syrefast rustfritt stål, glass og LED-belysning. Skulpturen er formet som en stor boble som «svever» høyt oppe i luften på ben av bøyde stålrør. Boblen er sammensatt av mindre bobler, bestående av glass innfelt i rammer av rustfritt stål. Boblene har varierende blåtoner og ulike størrelser. Inni boblen er det montert LED-lys som tennes automatisk når det blir mørkt. Verket plasseres i området mellom bassenget og gjerdet mot Mosvatnet.

Både i uttrykk og idé har prosjektet en klar tilknytning til stedets identitet. Verket gir klare assosiasjoner til vann, enten i form av bobler eller som stigende damp og sildrende regn. De varierende blåtonene i glasset viser til vannets spill i overflaten. Skulpturen samspiller med arkitekturen ved at den er en tydelig kontrast til bygget. Med sin høyde og form blir den et spennende innslag, også for turgåere i området. Skulpturen vil endre karakter med skiftende lysforhold. Om dagen vil glassflatene reflekteres, og i sollys vil det fargede glasset lage skyggespill på bakken. Om kvelden vil den lyse opp i mørket med et indre lys. Dimensjonen og høyden gjør at skulpturen vil være godt synlig og også utenfor anlegget. Kunstverket vil bli ferdig i 2017, samtidig med byggeprosjektet.

Søra Bråde bofellesskap er et nytt bygg. Det er tilpasset unge beboere med spesielle behov. Kunstprosjektets budsjettet er på kr 890 000. Billedkunstner Anne-Kjersti Hermanrud er kunstkonsulent. I april 2016 ble tre kunstnere invitert til en lukket konkurranse. Kunstnerne var Ingrid Toogood Hovland, Tor Lindrupsen og Hans Martin Øien. I oktober 2016 vant Lindrupsens forslag til kunstprosjekt bofellesskapet, men ble anmodet av juryen om å bearbeide deler av vinnerutkastet.  

Lervig sykehjem på Storhaug blir oppført som et seksetasjes bygg og skal romme 123 plasser, dagsenter med 30 plasser. Det skal også inneholde produksjonskjøkken, legesenter, sykepleieklinikk, fysioterapi, velværebad, frisør, fotpleie og kafé samt areal for helsepersonell og administrasjon. Prosjektet omfatter uteområder, takhager, sansehage på gateplan og terrasse på øverste etasjeplan.

I byggebudsjettet er det avsatt kr 1 000 000 til et kunstprosjekt. Billedkunstner Snøfrid H. Eiene er valgt som kunstkonsulent. I juni 2016 ble kunstnerne Åse Anda, Geir Egil Bergjord og Nils Eger invitert til en lukket konkurranse med innleveringsfrist i november. Juryeringen er utsatt til 2017.

Hinna skole har fått kr 600 000 til gjennomføring av et kunstprosjekt. På grunn av forhold ved skolen og utskifting av kunstkonsulenter har arbeidet med kunstplanen vært stilt i bero. Anne-Kjersti Hermanrud er nå engasjert som kunstkonsulent da tidligere da den forrige konsulenten av private årsaker ba om avløsning. Tidspunkt for ferdigstillelse kan ikke fastsettes før kunstplanen foreligger.

Morteveien puh-boliger er tilgodesett med kr 27 000 til anskaffelse av kunst. Kunstkonsulent ved Søra Bråde bofellesskap, billedkunstner Anne-Kjersti Hermanrud, er oppnevnt som konsulent her.

Åsen sonestasjon sin virksomhet er fordelt i to bygg; nybygget, som rommer kontorer for ansatte og hovedsakelig benyttes til intern bruk, og hovedbygget, som er et ombygget lager av eldre dato.

Midlene til kunst er i utgangspunktet knyttet til nybygget, men det har fra første stund vært et sterkt ønske fra brukerne at kunstprosjektet skal inkludere hovedbygget. Begrunnelsen fra Stavanger Natur og idrettsservice, som holder til i bygget, er at hovedinngangen er der, og det er der de mottar besøk og har sin møtevirksomhet. Således fungerer det gamle bygget mer som et representasjonsbygg for virksomheten, og kunsten vil bli tilgjengelig for langt flere der.

Gosen barnehageI november 2016 behandlet kunstutvalget kunstplanen for Åsen sonestasjon, og mot slutten av året ble det sendt ut invitasjon til en lukket konkurranse til billedkunstnerne Liv Eiene og Maiken Stene.

Austbø bofellesskap består av åtte leiligheter med like mange beboere, som i hovedsak er yngre voksne av begge kjønn. Kr 498 000 er avsatt til et kunstprosjekt og billedkunstner Torunn Thrall er engasjert som kunstkonsulent. Kunstkomiteen har høsten 2016 arbeidet med å lage en kunstplan.

Austbø skole har kr 465 000 til rådighet til et kunstprosjekt. Billedkunstner Elin Melberg tok i desember 2016 på seg oppdraget som kunstkonsulent og har igangsatt arbeidet i kunstkomiteen.   

Emmausveien barnehage fått et nytt bygg som har utløst kr 540 000 til et kunstprosjekt. Smykkekunstner Fie von Krogh er kunstkonsulent. Sammen med kunstkomiteen har hun utarbeidet en kunstplan som kunstutvalget behandlet i september 2016. Det ble vedtatt at kunstnerne Elisabeth Engen, Marisa Molin og Åsa Sjøholm skulle inviteres til en lukket konkurranse om et kunstprosjekt.

Lassahagen bofellesskap har fått en avsetning på kr 187 000 til et kunstprosjekt. Fotograf Signe Christine Urdal har oppdraget som kunstkonsulent. Kunstkomité er oppnevnt, og sammen med kunstkonsulenten er de nå i gang med å utarbeide en kunstplan for Lassahagen bofellesskap.

Olav Kyrres gate 19 (svømmehallbygget) skal rehabiliteres, og i den forbindelse er det satt av 1 million kroner til et kunstprosjekt. Billedkunstner og arkitekt Marit Aanestad er engasjert som kunstkonsulent, og kunstkomiteen for bygget er i gang med arbeidet med kunstplanen. 

KUNST I BYENS UTEROM:

Byste av Sigbjørn Obstfelder. I 2016 var det 150 år siden Obstfelder ble født. I den forbindelse utredet administrasjonen spørsmål om flytting av bysten fra plasseringen i byparken ved Kongsgård skole til Obstfelders plass. Kunstutvalget behandlet saken i desember 2015, og anbefalte overfor kommunalstyret for kultur og idrett at bysten ikke skulle flyttes. Kommunalstyret fulgte kunstutvalgets anbefaling og vedtok at bysten skal beholde sin plassering ved Kongsgård skole.

Bysten var skadet flere steder og var ustabil. Derfor ble den sendt til Arkeologisk Museum Stavanger, der skadene ble reparert av en steinkonservator. Bysten har fått en pen opparbeidelse rundt med grønn beplantning i en rabatt av skiferstein, En enkel og fin seremoni i forbindelse med tilbakeføringen av den reparerte bysten, ble gjennomført 15. januar 2016, samme dag som åpningen av Obstfelder 150 år og Idun Julekomedies premiere på Obstfelders De røde dråber fant sted. 

Andre saker:

Stavanger kommunes kunstutvalg behandlet 27.01.2016 en sak om vurdering av lukkede jurymøter i konkurranser om kunst i offentlige rom. I sak 5/16 ble det fattet følgende vedtak:

  1.  Når kunstprosjekter i lukkede konkurranser skal juryeres, er møtene åpne for publikum. Hvis en av kunstnerne ber om at møtet skal lukkes pga. innsendt materiale inneholder kunstneriske element, teknikker, metoder og andre fortrinn som ikke ønskes offentliggjort, kan møtet lukkes for publikum. Det må fattes vedtak om dette foran hver juryering.
  2. Juryens skriftlige vurdering av konkurranseforslagene skal offentliggjøres i sin helhet når avgjørelsen er meddelt vinneren av konkurransen.
  3. Saken sendes kommunalstyret for kultur og idrett for endelig behandling.

Kommunalstyret for kultur og idrett fattet samme vedtak da saken ble behandlet i møte 10.02.2016, sak 9/16.

Kontaktinformasjon:
Rådgiver for visuell kunst                                                                                       
 
Inger S. Bjerga, 51 50 72 72

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam