Tou Scene AS står for daglig forvaltning og drift

Tou scene yrer av liv denne kvelden. Foto: Trond Lie, Stavanger kommune.

Fra og med 1. oktober 2014 er ansvaret for den daglige forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk overført til Tou Scene AS.

Stavanger kommune har inngått avtale med Tou Scene AS om daglig forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk. Avtalen er en såkalt tjenestekonsesjonskontrakt som innebærer at Tou Scene utfører driften på oppdrag fra Stavanger kommune. I praksis innebærer dette at det er kommunen som setter rammene og bestiller tjenestene som skal utføres (regulert i avtalen), mens Tou Scene står for den daglige driften og forestår programmering samt all utleie av lokaler til kunstnere, musikere, dansere m.fl.

Den valgte driftsmodellen innebærer at Stavanger kommune fremdeles er huseier, har det overordnede ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen og bidrar med økonomisk vederlag til driften av kulturinstitusjonen Tou Scene & Kunstfabrikk. Kommunen er dessuten fremdeles ansvarlig for utviklings- og byggeprosjektet Nye Tou.

Driftsmodellen ble vedtatt av Stavanger formannskap i januar 2014. Det ble deretter forhandlet fram en driftsavtale (tjenestekonsesjonskontrakt) mellom kommunen og Tou Scene AS som ble vedtatt av formannskapet i august.

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen