Kulturprisen 2016 til Martyn Reed

Grunnlegger og direktør for Nuartfestivalen i Stavanger, Martyn Reed, mottok kulturprisen 2016. Reed har jobbet med festivalen i 15 år.

Se film av prismottakeren

Martyn Reed er en pådriver og drivkraft for gatekunsten i Stavanger. Reed er innovativ og ønsker stadig å utvikle konseptet med gatekunst til nye nivåer.

- Martyn Reed har satt Stavanger på kartet på en særdeles positiv måte. Nuartfestivalen regnes som verdensledende innen sin sjanger, og Reed er en ressurs i kunst- og kulturlivet i Stavanger. Han har et betydelig talent innen nettverksbygging, og har lykkes i å hente flere fremragende gatekunstnere på internasjonalt nivå til Stavanger, sier kultursjef i Stavanger, Rolf Norås.

Om Nuartfestivalen
Nuart er en internasjonal, moderne gatekunstfestival som blir holdt årlig i Stavanger. De to første ukene i september blir noen av verden ledende gatekunstnere invitert til å sette sitt preg på Stavangers bybilde. De får eksponere seg på utvalgte steder i sentrum og i bydelene, samtidig som gatekunsten også blir trukket inn i gallerirommet (Tou Scene). Nuart-festivalen har i de siste årene økt i popularitet, og det er stor medieoppmerksomhet rundt arrangementene.  

Nuart Festival består av en serie med utstillinger, arrangementer, forestillinger, debatter og workshops rundt aktuelle trender og bevegelser i gatekunsten. Det er et uttrykt ønske å være til stede i debatten rundt hva kunst er og hva kunst kan være. Festivalen har de siste årene favnet om stadig nye grupper. Fra å ha møtt mye motstand fra huseiere de første årene opplever Nuart nå at mange huseierne svært gjerne ønsker å få gatekunst på akkurat sitt hus. En annen gruppe som har blitt invitert og involvert er barn og ungdom gjennom Den kulturelle skolesekken.

Nuart ser stadig framover, og ønsker nå å utrede og administrere en “smARY City plan” for Stavanger, som konsentrerer seg om utnytting av ny teknologi, gatekunst og fremtidige byer. Samtidig er det et ønske om å etablere og administrere verdens første senter for gatekunst på Tou Scene.

Om Martyn Reed

  • Eier av Reed Projects Gallery fra 2012 – d.d.
  • Grunnlegger og kurator Nuart Festival 2001 – d.d.
  • Grunnlegger og kreativ direktør Nuproductions AS 2000- d.d.
  • Grunnlegger og direktør Numusic 1999 – 2014
  • Utdanning: Honours Degree i Fine Art fra Middlesex University

Stavanger kommune tildelt fem kulturstipender på 50 000 kr hver, til:

Scenekunst Maria Drangeid (dramatiker)

Visuell kunst Tove Kommedal (billedkunstner)

Litteratur Kristin Hoffman (forfatter)

Musikk John Derek Bishop (komponist, produsent og utøver, elektronisk musikk)

Musikk B. Erik Zahl (bluesartist)

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen